Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Festiwalu, w pierwszej kolejności przeczytaj zakładkę FAQ, a jeśli tam nie znajdziesz odpowiedzi, napisz do nas.

ORGANIZERS

ORGANIZATOR

Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego została założona przez grupę Polaków, Niemców z NRD i RFN, Amerykanów i Holendrów jako centrum spotkań na rzecz pokoju i pojednania w 1989 r. W oparciu o historię miejsca – historię Kręgu z Krzyżowej (ruchu opozycyjnego przeciwko nazizmowi w czasie II WŚ) i słynną polsko-niemiecką Mszę Pojednania w 1989 r., Krzyżowa stała się symbolem pojednania europejskiego po zimnej wojnie. Fundacja działa zarówno lokalnie jak i międzynarodowo, jest miejscem, które żyje różnorodnością ludzi i ich gotowością do dialogu i działa na rzecz pokojowego współżycia narodów, grup społecznych i pojedynczych osób. Fundacja od ponad 20 lat jest jednym z organizatorów Summer Guitar Festival.

Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego
Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung

Krzyżowa 7
PL- 58-112 Grodziszcze

Anna Kiepura:
tel. +48 797 993 695

e-mail: anna.kiepura@krzyzowa.pl

 

Dyrektor artystyczny

Krzysztof Pełech

E-Mail
Organizator: guitarfestival@okis.pl
Dyrektor artystyczny Krzysztof Pełech: gitara@post.pl

TELEFON
+(48) 71 344 28 64 wew. 216 lub 212

WSPÓŁORGANIZATOR

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS) jest Instytucją Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego powstałą w 1973 r. Głównymi zadaniami Ośrodka są współtworzenie tożsamości kulturalnej Dolnego Śląska, integracja środowisk twórczych regionu pogranicza oraz promocja sztuki we wszystkich jej aspektach i formach. Poprzez szeroką działalność promocyjną i organizacyjną, OKiS wpiera i wzbogaca krajobraz kulturalny regionu dolnośląskiego, kultywując jego bogatą historię, dziedzictwo i tradycję.

Działalność OKiS skierowana jest do szerokiego, bardzo zróżnicowanego grona odbiorców z całego województwa. Instytucja realizuje szereg działań z zakresu upowszechniania kultury i edukacji artystycznej, promocji twórczości i twórców oraz kultury regionu.

OKiS organizuje rocznie ok. 1000 przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych, prowadzi aktywną działalność wystawienniczą, wydawniczą, naukowo-badawczą, dokumentacyjną i reportażową. Jako współproducent wspiera organizatorów innych wydarzeń kulturalnych i artystycznych z regionu oraz współorganizuje wydarzenia kulturalno-społeczne na Dolnym Śląsku i poza regionem.

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu jest realizatorem cyklicznych, międzynarodowych festiwali sztuki, plenerów artystycznych, warsztatów twórczych,  wykładów, a także projektów prezentujących tradycje i działalność Dolnoślązaków. Ośrodek jest również wydawcą publikacji literackich, monografii artystycznych, albumów i katalogów twórców oraz producentem filmów dokumentalnych prezentujących historię, tradycję i kulturę regionu. OKiS współwydaje kultowy miesięcznik społeczno-kulturalny „ODRA” (powstały w 1962 r.)

Siedziba Ośrodka znajduje się w zespole historycznych kamienic (Rynek-Ratusz 24), a prowadzona przez OKiS Galeria FOTO-GEN mieści się w zabytkowym Domu Panien Trzebnickich (plac bp. Nankiera 8).

Kontakt

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Adres:

Rynek-Ratusz 24,
50-101 Wrocław

Kontakt:

tel. 71 344 28 64 wew. 264 lub 212

e-maiL: guitarfestival@okis.pl

 


www.okis.pl

 

Skip to content