POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu

Polityka Prywatności

 

Serwisy:guitarfestival.okis.pl jest prowadzone przez Ośrodek Kultury i Sztuki  z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek-Ratusz 24, 50-101, nr RIK 7, NIP PL8960005986, zwanym dalej OKiS.

 

Każdego użytkownika serwisu oraz publikacji należących do OKiS obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.


Jakiekolwiek wprowadzane zmiany polityki prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: OKiS nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów. OKiS nigdy nie wysyła spamu.


Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów należących do OKiS oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez OKiS.


Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że:
1. wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych przez OKiS. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.
2. wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od OKiS, na podane przez Ciebie dane teleadresowe.
3. zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że:
administratorem Twoich danych osobowych jest OKiS.
masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania i usuwania;
podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne do korzystania z serwisu.

 

W związku z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Informujemy, że:

1. Administratorem zbieranych danych osobowych jest: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu  z siedzibą przy ul. Rynek-Ratusz 24 we Wrocławiu, tel.: 713442864, adres e-mail: sekretariat@okis.pl

2. Celem zbierania danych jest administracja strony internetowej i obsługa dostępnych na niej usług.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania warunków niniejszej umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany do ich wykorzystania.

Mając na uwadze powyższe wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ww. celem oraz na określony w pkt. 8 okres.

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisów należących do OKiS możesz zostać poproszona/y o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszona/y, to w większości przypadków: imię, nazwisko, adres e-mail oraz, w przypadku, gdy chcesz otrzymać fakturę – także nazwa firmy, numer NIP oraz adres firmy. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje tę czynność, w trakcie której wymagane było podanie danych.

 Subskrypcja bezpłatnego Newslettera
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do
OKiS wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz w niektórych przypadkach swojego imienia. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu użytkownikowi newsletter. Imię pozwala OKiS zwracać się do użytkownika po imieniu.

 Niezapowiedziane Wiadomości
OKiS zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości OKiS rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)


Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisów należących do OKiS mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

 Zmiany Polityki Prywatności
OKiS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Zmiany Polityki Prywatności będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.

Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.

Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Polityce Prywatności, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Polityki Prywatności przez Użytkownika.

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu

Kontakt

Telefon

+(48) 71 344 28 64

E-mail

guitarfestival@okis.pl

Adres

Rynek-Ratusz 24
PL 50-101 Wrocław

Skip to content