Zajęcia indywidualne – Gitara klasyczna

Wirtuoz gitary klasycznej koncertujący w Polsce i za granicą jako solista i kameralista. Występował na wielu prestiżowych, międzynarodowych festiwalach muzycznych.
Studiował w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Marcina Zalewskiego i Królewskim Wyższym Konserwatorium w Madrycie u Jose Luisa Rodrigo. Uczestniczył w licznych międzynarodowych kursach u największych mistrzów gitary. Jest laureatem wielu nagród na krajowych i międzynarodowych konkursach i festiwalach gitarowych.
Współpracował z wieloma wybitnymi muzykami w różnych formacjach kameralnych, m.in. z gitarzystami: Jorge Cardoso, Marcinem Olakiem (w duecie „Guitar Open”), Andrzejem Mokrym („Duo Polonico”), ze śpiewaczkami i piosenkarkami: Beatriz Blanco (w zespole „Solo Tres” wykonującym muzykę Ameryki Łacińskiej), Edytą Geppert, Ewą Małas-Godlewską, Łucją Prus, Dorotą Szczepańską, z flecistkami: Jadwigą Kotnowską i Anette Maiburg (polsko-niemieckie „Trio Voyage”), z wiolonczelistą Tomaszem Strahlem, czy z perkusistą Jose Torresem. Dokonał wielu opracowań i transkrypcji, a także nagrań radiowych, telewizyjnych i muzyki filmowej w różnych krajach. Jego dyskografia obejmuje m.in. płyty „Ethnic Inspirations” (gitara solo), oraz „La Fiesta”, „Brasilasia”(z ,,Trio Voyage”).
Prowadzi klasę gitary w Zespole Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie, a także kursy mistrzowskie w Polsce i za granicą, m.in. w Hiszpanii. Wielu jego uczniów osiągnęło laury na krajowych i międzynarodowych konkursach gitarowych, a dziś są koncertującymi muzykami, bądź wyróżniającymi się nauczycielami gitary. Za działalność pedagogiczną został uhonorowany nagrodą I stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.

Skip to content